Obavijest o isplati uskrsnice umirovljenicima: prijave od ponedjeljka 26. veljače 2024.

Obavijest |

Obavještavamo umirovljenike koji imaju mirovinu do 380,00 € (računajući tuzemnu i inozemnu mirovinu ukupno) i korisnike nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području Grada Velike Gorice, kako mogu ostvariti pravo na isplatu uskrsnice. Mjerilo za isplatu uskrsnice umirovljenicima predstavlja iznos u stavci ″mirovina″, bez dodataka.

ISPLATA USKRSNICE BIT ĆE U POSLOVNICAMA FINA-e, U RAZDOBLJU OD 15.03.2024. – 05.04.2024. GODINE.

Umirovljenici i korisnici nacionalne naknade koji su upisani u Evidenciju umirovljenika Grada Velike Gorice u svrhu isplate božićnice u 2023. godini, a koji i dalje udovoljavaju propisanim kriterijima ne moraju se ponovno upisivati u Evidenciju te uskrsnicu mogu preuzeti u FINA-i.

Iznos uskrsnice određuje se na sljedeći način:

Iznos mirovinskog primanja

Iznos  uskrsnice

Do 200,00 €

110,00 €

200,01 – 300,00 €

55,00 €

300,01 – 380,00 €

40,00 €

Iznos nacionalne naknade

Iznos uskrsnice

150,00 €

110,00 €

Umirovljenici i korisnici nacionalne naknade koji nisu upisani u Evidenciju umirovljenika Grada Velike Gorice u svrhu isplate božićnice u 2023. godini jer su pravo na mirovinu/nacionalnu naknadu ostvarili kasnije ili iz nekog drugog razloga nisu upisni u Evidenciju pravo na uskrsnicu ostvaruju temeljem podnošenja propisanog Obrasca za prijavu u Evidenciju umirovljenika Grada Velike Gorice u svrhu isplate uskrsnice uz kojeg je potrebno priložiti sljedeće dokaze:
• dokaz o prebivalištu (kopija osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu),
• dokaz o visini mirovine (odrezak od mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a za prethodni mjesec ili Rješenje o mirovini za korisnike koji su u zadnja 3 mjeseca ostvarili pravo na mirovinu),
• dokaz o priznavanju prava na nacionalnu naknadu za starije osobe (Rješenje ne starije od 3 mjeseca ili obavijest poslovne banke iz koje je vidljivo da je korisniku isplaćena nacionalna naknada za prethodni mjesec),
• kopiju dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB korisnika

Obrazac se može preuzeti na web stranici Grada Velike Gorice, te na porti gradske uprave. Ispunjen i potpisan obrazac i pripadajući prilozi predaju se u Grad Veliku Goricu, Trg kralja Tomislava 34, (šalter u prizemlju), radnim danom od 09.00. – 15,00 sati, a navedenu dokumentaciju moguće je skenirati i poslati na mail adresu uskrsnice@gorica.hr

PRIJAVE ZA NOVE KORISNIKE ZAPRIMAJU SE OD 26.02.2024. – 15.03.2024. GODINE.

Kako bi preuzeli uskrsnicu umirovljenici odnosno korisnici nacionalne naknade za starije osobe moraju doći osobno, ponijeti osobnu iskaznicu te dokument iz kojeg je vidljiv njihov OIB.

U slučaju spriječenosti dolaska umirovljenika odnosno korisnika nacionalne naknade, uskrsnicu može preuzeti i druga osoba koja mora predočiti svoju osobnu iskaznicu te osobnu iskaznicu i dokument iz kojeg je vidljiv OIB korisnika uskrsnice.

Molimo umirovljenike/korisnike nacionalne naknade da poštuju propisane rokove jer nakon njihovog proteka neće biti moguće ostvariti pravo na uskrsnicu. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel 6269-918 ili 6269-938.

Obrazac za uskrsnicu (PDF I DOCX)