Kategorija: Službene obavijesti

Zaključak o raspodjeli sredstava za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2024. godinu
Obavijest |

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15. i 6/15.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 26. travnja 2024. godine, donosi …

Zaključak o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama
Obavijest |

Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15. i 6/15.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 26. travnja 2024. godine, donosi Zaključak o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područjasocijalno-humanitarne i zdravstvene …

Natječaj za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice
Natječaj |

Na temelju članka 21. stavka 2. Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 5/2018.) Povjerenstvo za gospodarenje stanovima u vlasništvu …

Obavijest o upisu djece u dječje vrtiće i program predškole (Mala škola) na području Grada Velike Gorice za pedagošku godinu 2024./2025.
Obavijest |

Prijave za upis djece u dječje vrtiće provode se u razdoblju od 9. do 17. svibnja 2024. g. (do 12:00 h) isključivo putem aplikacije „e-Upisi“ na poveznici https://e-upisi.hr/

Poziv za predlaganje programa/projekata zaštitnih radova na kulturnim dobrima u vlasništvu župa na području Grada Velike Gorice za 2024. godinu
Službene obavijesti |

Na temelju Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22) objavljuje se Poziv za predlaganje programa/projekata zaštitnih radova na kulturnim dobrima u vlasništvu župa na području Grada …

Natječaj za dodjelu potpora za poduzetnike početnike za 2024. godinu
Natječaj |

Temeljem članka 9. Pravilnika o dodjeli potpora za poduzetnike početnike (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 1/2018) raspisuje se Natječaj za dodjelu potpora za poduzetnike početnike za 2024. godinu

Natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti za 2024. godinu
Natječaj |

Temeljem članka 13. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 1/2015. i 2/2017.) raspisuje se Natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti za 2024. godinu

Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU za 2024. godinu
Natječaj |

Temeljem članka 6. Pravilnika za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 6/2016., 1/2017. i 02/2022.) raspisuje se Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU za 2024. godinu

Natječaj za dodjelu potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti za 2024. godinu
Natječaj |

Temeljem članka 9. Pravilnika o dodjeli potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 3/2018) raspisuje se Natječaj za dodjelu potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti za 2024. godinu

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama za provedbu programa i projekata iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2024. godini
Natječaj |

Temeljem Zakona o udrugama (NN 74/2014, 70/2017, 98/2019 i 151/22), Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 2/22) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2024. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja (KLASA:024-02/2024-02/98, URBROJ: 238-31-10-2024-1) Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama za provedbu programa i projekata iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2024. godini