Služba Gradskog vijeća

  • Osnovne informacije
  • Dokumenti
  • Javnost rada

Marija Ilečić
Pročelnica službe – tajnik Gradskog vijeća

Adresa:
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica

Tel: 01 / 6269 939, 01 / 6269 932

E-Mail: vijece@gorica.hr

Kristina Hegeduš
Stručna referentica Gradskog vijeća

Opis i funkcija odjela:

Služba Gradskog vijeća obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i organiziranje rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, te druge stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za rad Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela i vijećnika.

Add your content here…

Građani mogu nazočiti sjednicama Gradskog vijeća, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom kada je javnost iz opravdanih razloga isključena.

Zainteresirani građani koji žele prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća trebaju pisanim putem najaviti svoju nazočnost tri dana prije održavanja sjednice i to na utvrđenom Obrascu.
Zahtjev za nazočnost na sjednici putem utvrđenog Obrasca može se uputiti :

• elektroničkom poštom na adresu: vijece@gorica.hr
• poštom na adresu: Grad Velika Gorica, Služba Gradskog vijeća, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica

Napominjemo kako su još uvijek na snazi epidemiološke mjere, te je broj ljudi koji mogu nazočiti sjednici ograničen zbog prostora. Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednici iskaže veći broj osoba, Pročelnica Službe Gradskog vijeća odredit će osobe koje mogu prisustvovati sjednici vodeći računa o redoslijedu podnesenih prijava.

Sve građane koji budu nazočili sjednicama Gradskog vijeća molimo da ne ometaju rad predstavničkog tijela Grada Velike Gorice.

Obrazac za prisustvo na sjednici GV (MS Word)

Add your content here…

Add your content here…