Služba Gradskog vijeća

Adresa:
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica

Tel: 01 / 6269 939, 01 / 6269 932

E-Mail: vijece@gorica.hr

Marija Ilečić
Privremena pročelnica službe – tajnica Vijeća Gradskog vijeća

Kristina Hegeduš
Stručna referentica Gradskog vijeća

Opis i funkcija odjela:

Služba Gradskog vijeća obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i organiziranje rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, te druge stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za rad Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela i vijećnika.