Gornja Lomnica

  • Vijeće MO
  • Aktivnosti

Dragan Perić, predsjednik

peric.dragan2503@gmail.com; 098 200 790

Mateja Borić

Dražen Jović

Josip Jukić

Matej Došen

05.04.2023.
NOVI ASFALT U GORNJOJ LOMNICI I KOZJAČI

U prva tri mjeseca ove godine asfaltirano je već oko 14 kilometara cesta na velikogoričkom području, a istim se intenzitetom nastavlja i dalje, otkrio je gradonačelnik Krešimir Ačkar prilikom obilaska …