Lazina

  • Vijeće MO
  • Aktivnosti

Zoran Zetić, predsjednik

zzetic@gmail.com; 091 767 2329

Željko Blaškić

Jozo Zetić

Ivana Đurašić

Anđelko Filo

26.04.2023.
NOVOASFALTIRANE PROMETNICE U LAZINI ČIČKOJ, RAKARJU I NA PLESU

Gradonačelnik Krešmir Ačkar obišao je sa suradnicima novoasfaltirane prometnice u Lazini Čičkoj, te u Rakarju i na Plesu. Preko tri i pol kilometra novog asfalta postavljeno je u navedenim naseljima. …