Turopolje

  • Vijeće MO
  • Aktivnosti

Zoran Smrekar, predsjednik

zsmrekar@gmail.com; 099 427 3560

Davor Družijanić

Patrik Čunčić

Danijel Kukor

Mario Filipović

Nenad Sever

Zlatko Požgaj

24.05.2021.
BUŠEVEC, RAKITOVEC I TUROPOLJE PRVI U HRVATSKOJ KREĆU U SMJERU SAMOODRŽIVOG NASELJA

Po prvi puta u Hrvatskoj kreće se u smjeru projektiranja energetske samoodrživosti, a kao pilot područja za izradu koncepta ulaganja odabrana su tri velikogorička naselja, Buševec, Rakitovec i Turopolje, uz …