Proračun

  • Proračun
  • Vodič kroz proračun
  • Proračunski korisnici
  • Podnošenje amandmana

Proračun za 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2024. godinu

Zaključak o preraspodjeli 2023.

I. izmjene proračuna za 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2023. godinu I Vodič za građane kroz polugodišnje izvršenje

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu

Proračun za 2023. godinu I Vodič kroz Proračun za 2023. godinu za građane

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu

I. izmjene proračuna za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu

Proračun za 2022. godinu I Vodič kroz Proračun za 2022. godinu za građane

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu

I. izmjene proračuna za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu

Proračun za 2021. godinu

I. izmjene proračuna za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu

Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Velike Gorice za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2020. godinu

Proračun za 2020. godinu

I. izmjene proračuna za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu

Proračun za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu

II. izmjene proračuna za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu

I. izmjene proračuna za 2018. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Proračun za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu

Proračun za 2017. godinu

I. izmjene proračuna za 2017. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2017. godinu

Proračun za 2016. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2015. godinu

Proračun Grada Velike Gorice za 2015. godinu

2. Rebalans proračuna Grada Velike Gorice za 2014. godinu

Rebalans proračuna Grada Velike Gorice za 2014. godinu i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu (ZIP)

Proračun Grada Velike Gorice za 2014. godinu (ZIP)

Proračun Grada Velike Gorice za 2013. godinu (ZIP)

Proračun Grada Velike Gorice za 2012. godinu (ZIP)

Pučko otvoreno učilište, Zagrebačka 37, V. Gorica
Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, V. Gorica
Gradska knjižnica, Zagrebačka 37, V. Gorica
Dječji vrtić Ciciban, Vladimira Vidrića 2, V. Gorica
Dječji vrtić Velika Gorica, Josipa Pucekovića 2, V. Gorica
Dječji vrtić Žirek, Tomaševićeva 17c, V. Gorica
Dječji vrtić Lojtrica, Pucekovićeva 2, V. Gorica
OŠ Eugena Kumičića, Josipa Pucekovića 4, V. Gorica
Umjetnička škola Franje Lučića, Slavka Kolara 37/II, V. Gorica
OŠ Velika Mlaka, Brune Bušića 7, V.Mlaka
OŠ Jurja Habdelića, Školska 1, V. Gorica
OŠ Nikole Hribara, Ruđera Boškovića 11, V. Gorica
OŠ Šćitarjevo, Šćitarjevo 104, V. Gorica
OŠ Vukovina, Školska 20, Vukovina
OŠ Eugena Kvaternika, Školska 4, V. Gorica
OŠ Novo Čiče, Trg Antuna Cvetkovića 27, Novo Čiče
Centar za djecu, mlade i obitelj, Kurilovečka 48, V. Gorica
Ustanova za upravljanje Športsko rekreativnim centrom Velika Gorica, Hrvatske bratske zajednice 80, V. Gorica
Javna vatrogasna postrojba Grada Velike Gorica, Zagrebačka 3, V. Gorica
Razvojna agencija Grada Velika Gorica – VE-GO-RA, Šetalište Franje Lučića 15, V. Gorica

UPUTE ZA SASTAVLJANJE I PREDAJU AMANDMANA

Člankom 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) određen je način podnošenja amandmana u tijeku rasprave o proračunu:
Podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom državnog proračuna i projekcija mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna.
Navedene odredbe na odgovarajući se način odnose i na JLP(R)S, što znači da se putem amandmana predlažu isključivo izmjene na rashodovnoj strani proračuna, uz uvjet da se uz prijedlog povećanja jedne vrste rashoda, predloži smanjenje druge vrste rashoda, dok istovremeno prihodovna strana proračuna ostaje na istoj razini, odnosno vijećnici ne mogu predlagati povećanje/smanjenje prihoda proračuna.
Također, kod predlaganja amandmana potrebno je voditi računa o izvorima financiranja koji su vezani uz navedene prijedloge amandmana, tj. ne mogu se smanjivati rashodi vezani uz jedan izvor prihoda uz istodobno povećanje rashoda vezanih uz drugi izvor prihoda.
Prijedlozi (amandmani) ne smiju biti na teret proračunske zalihe, na teret dodatnog zaduživanja ili već ranije preuzetih obveza.
Prijedlozi amandmana dostavljaju se Službi Gradskog vijeća sukladno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća i putem Obrasca za podnošenje amandmana.

Amandman na prijedlog Proračuna

Amandman na prijedlog Izmjena i dopuna proračuna