Savjetovanja s javnošću

  • Otvorena savjetovanja
  • Zatvorena savjetovanja
  • Plan savjetovanja
  • Izvješća

Add your content here…

Plan o I. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2023. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Velike Gorice za 2023. godinu

Plan o V. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2022. godinu

Plan o IV. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2022. godinu

Plan o III. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2022. godinu

Plan o II. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2022. godinu

Plan o I. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2022. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Velike Gorice za 2022. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Velike Gorice za 2021. godinu

Plan o II. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2020. godinu

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2020. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Velike Gorice za 2020. godinu

Plan o VIII. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2019. godinu

Plan o VII. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2019. godinu

Plan o VI. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2019. godinu

Plan o V. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2019. godinu

Plan o IV. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2019. godinu

Plan o III. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2019. godinu

Plan o II. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2019. godinu

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2019. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2019. godinu

Plan o X. dopuni Plana savjetovanja s javnošću u 2018. godini

Plan o IX. dopuni Plana savjetovanja s javnošću u 2018. godini

Ispravak plana o VIII. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2018. godinu

Plan o VIII. dopuni Plana savjetovanja s javnošću u 2018. godini

Plan o VII. dopuni Plana savjetovanja s javnošću u 2018. godini

Plan o VI. dopuni Plana savjetovanja s javnošću u 2018. godini

Plan o V. dopuni Plana savjetovanja s javnošću u 2018. godini

Plan o IV. dopuni Plana savjetovanja s javnošću u 2018. godini

Plan o III.dopuni Plana savjetovanja s javnošću u 2018. godini

Plan o II. dopuni Plana savjetovanja s javnošću u 2018. godini

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću u 2018. godini

Plan savjetovanja s javnošću u 2018. godini

Plan savjetovanja s javnošću u 2017. godini – odluka

Plan savjetovanja s javnošću u 2017. godini

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica od lipnja do prosinca 2016. godine

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica od lipnja do prosinca 2016. godine

Plan savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica od lipnja do prosinca 2016. godine – odluka

Plan savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica od lipnja do prosinca 2016. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o sprečavanju odbacivanja otpada u okoliš na području Grada Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o utvrđivanju prava i načinu isplate jednokratnih novčanih pomoći učenicima i studentima plasiranim na državnim i međunarodnim natjecanjima

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o komunalnim djelatnostima

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću:
Odluka o dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu VG Komunalac d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o utvrđivanju prava i načinu isplate jednokratnih novčanih pomoći u području odgoja i obrazovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Velike Gorice za razdoblje 2022.-2024. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Pravilnik o dodjeli bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Etički kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu na području Grada Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Pravilnik o dodjeli potpora subjektima malog gospodarstva u djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program javnih potreba u športu Grada Velike Gorice za 2021. godinu (PDF)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2021. godinu (PDF)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2021. godinu (PDF)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2021. godinu (PDF)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2021. godinu (PDF)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Pravilnik o korištenju prostora i usluga “Startup VG Inkubatora”

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Velike Gorice za razdoblje 2020.–2022. godine i Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Velike Gorice za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću:Strategija izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2020.-2024. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju mjesta na javno-prometnim površinama na kojima se može obavljati trgovina na štandovima, klupama i ostalim pokretnim napravama izvan prodavaonica i tržnica na malo

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici

Nacrt Odluke o određivanju mjesta na javno-prometnim površinama na kojima se može obavljati trgovina na malo putem kioska

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program javnih potreba u športu Grada Velike Gorice za 2020. godinu (PDF)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2020. godinu (PDF)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2020. godinu (PDF)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2020. godinu (PDF)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2020. godinu (PDF)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2020. godinu (PDF)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Grada Velika Gorica (PDF)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postavljanju antena, uređaja i reklamnih predmeta na području Grada Velike Gorice (PDF)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Strategija izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2019.-2023. godine (PDF)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Prijedlog Pravilnika o dodjeli učeničke i studentske stipendije (PDF)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Prijedlog Nacrta Pravilnika o postavljanju kioska i pokretnih naprava na području Grada Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2019. do 2020. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Prijedlog Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Grada Velike Gorice u 2019. godini
Provedbeni plan preventivne i obvezne preventivne DDD kao posebne mjere na području Grada Velike Gorice za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Prijedlog Odluke o načinu obračuna i naplate posebne naknade za izgradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i sanaciju neusklađenog odlagališta otpada na području Grada Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa korištenja sredstva ostvarenih od naknade za promjenu namjene i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Velike Gorice za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velika Gorica za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velika Gorica za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu VG Komunalac d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu VG Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Veliku Goricu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Velike Gorice i Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na lebdeće čestice PM2,5 na području Grada Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o zaštiti izvorišta Velika Gorica

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Prijedlog Mreže osnovnih škola na području Grada Velike Gorice

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Veliku Goricu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Program korištenja sredstva ostvarenih od naknade za promjenu namjene i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o proglašenju površina izvan lovišta na području Grada Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Strategija razvoja Grada Velike Gorice 2018. – 2023.

Savjetovanje s javnošću od 14.03.2018. do 12.04.2018.
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice

Savjetovanje s javnošću od 28.3.2018. do 17.4.2018.
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Velike Gorice

Savjetovanje s javnošću od 19.3.2018.do 3.4.2018.
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Pravilnik o dodjeli potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka izmjeni i dopuni Odluke o dopuni Odluke o određivanju mjesta na javno-prometnim površinama na kojim se može obavljati trgovina na štandovima, klupama i ostalim pokretnim napravama izvan prodavaonica i tržnica na malo

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Pravilnik o dodjeli potpora za poduzetnike početnike

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Pravilnik za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Pravilnik o dodjeli stipendija Grada Velike Gorice za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću:: Nacrt Pravilnika o dodjeli potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, pokretnih naprava te reklamnih predmeta

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Izgradnja javne rasvjete u II. i XIII. fazi ulica u RZ Rakitovec

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Velike Gorice za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nabava potrošnog materijala za 2018. – 2019. godinu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nabava voća i povrća za 2018. – 2019. godinu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda za 2018. – 2019. godinu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nabava kruha i pekarskih proizvoda za 2018. – 2019. godinu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nabava mesa i mesnih proizvoda za 2018. – 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju – Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Velike Gorice

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o izdvajanju dijela naselja Selnica Šćitarjevska i pripajanju istog naselju Črnkovec, te izdvajanje dijela naselja Črnkovec i pripajanju istog naselju Selnica šćitarjevska

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Nacrt Prijedloga Odluke o izdvajanju dijela naselja Lazi Turopoljski i pripajanju istog naselju Mraclin

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Pravilnik o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o utvrđivanju prava i načina isplate jednokratnih novčanih pomoći učenicima i studentima

Izvješće o savjetovanju s javnošću – PRAVILNIK o dodjeli bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja

Izvješće o savjetovanju s javnošću – NABAVA OBVEZNIH UDŽBENIKA I RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA VELIKE GORICE ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Izvješće o savjetovanju s javnošću -IZGRADNJA NOVE PROMETNICE ZA PRISTUP ZGRADI BAZENA (OD KRIŽANJA S ULICOM KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA DO ULAZA NA PARCELU BAZENA) U VELIKOJ GORICI

Izvješće o savjetovanju s javnošću – izgradnja Kurilovečke ulice (od ulice A. K. Miošića do Tesline ulice)

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Izgradnja školske kuhinje i blagavaonice OŠ Jurja Habdelića – Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Izgradnja ulice Kneza Porina – Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Sanacija klizišta Sveta Kata-Matoški na nerazvrstanoj cesti na području Grada Velike Gorice – Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za određivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2017.godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Velike Gorice

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o autotaksi prijevozu