Javna nabava

  • Elektronički oglasnik
  • Plan nabave
  • Registar ugovora
  • Sukob interesa

Eletronički oglasnik javne nabave
https://eojn.hr/

Eletronički oglasnik javne nabave – “stari” sustav
https://eojn.nn.hr/

III. promjena i dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini (PDF)

II. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini (PDF)

I. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini (PDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini (PDF)

V. promjena i dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini (PDF)

IV. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini (PDF)

III. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini (PDF)

II. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini (PDF)

I. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini (PDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini (PDF)

VI. promjena i dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini (PDF)

V. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini (PDF)

IV. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini (PDF)

III. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini (PDF)

II. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini (PDF)

I. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini (PDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini (PDF)

IV. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini (PDF)

III. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini (PDF)

II. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini (PDF)

I. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini (PDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini (PDF)

X. promjena i dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

IX. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

VIII. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

VII. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

VI. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

V. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

IV. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

III. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

II. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

I. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini (PDF)

III. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini (PDF)

II. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini (PDF)

I. dopuna Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini (PDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini (PDF)