Lekneno-Trnje

  • Vijeće MO

Mario Guzanić, predsjednik

r6.mario@gmail.com; 098 178 8291

Danijel Antolić

Hrvoje Belec

Damir Kuhar

Danijel Bondi