Ribnica

  • Vijeće MO
  • Aktivnosti

Tugomir Hlopec, predsjednik

thlopec@gmail.com; 091 623 3330

Ivan Perenski

Ivan Jozinović

Mario Perenski

Zoran Zlatović

Darko Vrbičić

Bosiljko Jukić

20.02.2024.
U OBILASKU RADOVA: U VUKOVINI SE UREĐUJE DOM, U STAROM ČIČU ASFALTIRANA ULICA, KAPELICA U RIBNICI U NOVOM RUHU

U obilasku mjesnih odbora gradonačelnik Krešimir Ačkar sa suradnicima danas je obišao Vukovinu, Staro Čiče i Ribnicu.