Rakarje

  • Vijeće GČ
  • Aktivnosti

Vedran Zobec, predsjednik

vedran.zobec@gmail.com; 098 210 736

Marko Žgela

Matija Mateković

Damir Zobec

Tihomir Mirenić

Filip Gašpar

Marijo Povoljnjak

26.04.2023.
NOVOASFALTIRANE PROMETNICE U LAZINI ČIČKOJ, RAKARJU I NA PLESU

Gradonačelnik Krešmir Ačkar obišao je sa suradnicima novoasfaltirane prometnice u Lazini Čičkoj, te u Rakarju i na Plesu. Preko tri i pol kilometra novog asfalta postavljeno je u navedenim naseljima. …

24.02.2023.
UREĐENO KOMBINIRANO IGRALIŠTE KRAJ GRADSKE DVORANE

Dotrajalo kombinirano igralište kraj Gradske Sportske dvorane u Rakarju zasjalo je u novom sjaju. Naime, postavljena je meka podloga od polipropilena-kopolimera, a postavljena su i dva koša za košarku. Obnovu …