Prostorni planovi

Za preuzimanje dokumenta kliknite na naziv plana.

VAŽEĆI PROSTORNI PLANOVI

Prostorni plan uređenja Grada Velike Gorice

 Pročišćeni tekst i grafika Prostornog plana uređenja Grada Velike GoriceSG GVG 03/2015
 III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Velike GoriceSG GVG 02/2015
 Odluka o izmjeni odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike GoriceSG GVG 06/2014
 II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Velike GoriceSG GVG 05/2014
 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Velike GoriceSG GVG 06/2008
 Prostorni plan uređenja Grada Velike GoriceSG GVG 10/2006

Urbanistički planovi uređenja (UPU-i)

 UPU naselja Velika GoricaSG GVG 04/2012
 UPU Radne zone RakitovecSG GVG 03/2005
 I. izmjene i dopune UPU Radne zone RakitovecSSG GVG 3/2020
 UPU Vukovinsko poljeSG GVG 13/2007
 UPU naselja Novo ČičeSG GVG 01/2010
 UPU naselja LukavecSG GVG 05/2010
 UPU naselja Donja LomnicaSG GVG 05/2010
 UPU naselja Velika MlakaSG GVG 01/2011
 UPU naselja GradićiSG GVG 09/2011
 UPU gospodarske zone Kušanec-istokSG GVG 01/2011
 UPU ŠRC Jezero Novo ČičeSG GVG 09/2012
 UPU naselja Staro ČičeSG GVG 03/2016

Detaljni planovi uređenja (DPU-i)

 DPU Andrije Kačića MiošićaSG GVG 04/2006
 DPU Groblje KušanecSG GVG 08/2007
 DPU IstokSG GVG 06/2008
 DPU proširenja groblja DubranecSG GVG 02/2009
 DPU proširenja groblja ŠčitarjevoSG GVG 14/2009

PROSTORNI PLANOVI U IZRADI

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice
 Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica SGGVG 5/22
 Odluka o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice te s tim u vezi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice SGGVG 01/23
 Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica 17.-24.04.2023.
 Izvješće o javnoj raspravi: Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica
 Izvješće o javnoj raspravi: II. ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica, te s tim u vezi V. ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Velika Gorica
 IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice
 Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike GoriceSGGVG 5/19
 Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice, KLASA: 350-07/2019-01/60, URBROJ:238-31-13/02130-19-1 od 12.07.2019. godine
 Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice
 Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice
 Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice
 Odluka o izradi I. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja LukavecSG GVG 09/2019
 Odluka o izradi I. izmj i dop UPU GZ Kušanec-istokSG GVG 09/2019

PLANOVI KOJI SU PRESTALI VAŽITI

 DPU VG sjever ISG GVG 6/2008Odluka o zasebnom stavljanju izvan snage SG GVG 5/2019
 DPU VG sjever IISG GVG 8/2008Odluka o zasebnom stavljanju izvan snage SG GVG 5/2019
 DPU ŠRC VGSG GVG 2/2020Odluka o zasebnom stavljanju izvan snage DPU ŠRC VG

ZASEBNO STAVLJANJE IZVAN SNAGE