Poziv za predlaganje programa/projekata zaštitnih radova na kulturnim dobrima u vlasništvu župa na području Grada Velike Gorice za 2024. godinu

Službene obavijesti |

Na temelju Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22) objavljuje se Poziv za predlaganje programa/projekata zaštitnih radova na kulturnim dobrima u vlasništvu župa na području Grada Velike Gorice za 2024. godinu

I.
Radovi zaštite, obnove i održavanja kulturnih dobara u vlasništvu velikogoričkih župa dio su Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2024. godinu. U Proračunu Grada Velike Gorice za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 75.000,00EURA za provedbu programa/projekata zaštitnih radova na kulturnim dobrima u vlasništvu župa.
II.
Pozivaju se ŽUPE da iskažu potrebu izvođenja zaštitnih radova na kulturnim dobrima u svojem vlasništvu.

Grad Velika Gorica i župe zaključit će ugovore o sufinanciranju zaštitnih radova na kulturnim dobrima, za one programe/projekte koji prema mišljenju Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice udovoljavaju zahtjevima da budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2024. godinu. Radovi na kulturnim dobrima provode se uz nadzor i odobrenje Konzervatorskog odjela u Zagrebu.
III.
Prijedlozi programa/projekata prijavljuju se putem Prijavnice za predlaganje programa zaštitnih radova na kulturnim dobrima.
IV.
Prijedlozi programa/projekata pripremljeni u skladu s ovim pozivom dostavljaju se na adresu:
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica

Prijava se može dostaviti i na mail adresu: kultura@gorica.hr

Rok za dostavu prijedloga je 31. svibnja 2024. godine.

Dokumentacija (OneDrive; ZIP)