Službeni glasnik

  • 2024

Add your content here…

Add your content here…

Add your content here…

  • 2011.
  • 2010.
  • 2009.
  • 2008.

Službeni glasnik 13/2008
Proračun grada Velike Gorice za 2009. godinu, s projekcijom za 2010. i 2011. godinu;
Zaključak o potpisivanju Ugovora o potpori komunalnog razvitka između Grada Velike Gorice, Zagrebačkog holdinga, d.o.o i Europske banke za obnovu i razvitak.

Službeni glasnik 12/2008
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Velike Gorice za 2008. godinu; Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2009.-2013. godine

Službeni glasnik 11/2008

Službeni glasnik 10/2008
II. izmjene i dopune proračuna Grada Velike Gorice za 2008. godinu.

Službeni glasnik 9/2008

Službeni glasnik 8/2008

Službeni glasnik 7/2008

Službeni glasnik 6/2008
DPU Velika Gorica Istok I; DPU Velika Gorica Sjever I; Izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Velike Gorice; DPU Športsko rekreacijskog centra Velika Gorica; Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice, te provođenju postupka stavljanja izvan snage Generalnog urbanističkog plana Grada Velike Gorice kao i stavljanja izvan snage urbanističkih planova uređenja UPU Rakarje, UPU Južno od Velikog polja i UPU Radna zona zapad.

Službeni glasnik 5/2008

Službeni glasnik 4/2008

Službeni glasnik 3/2008

Službeni glasnik 2/2008

Službeni glasnik 1/2008